Tag Archives: جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مرغ|ماشین جوجه کشی|

خصوصیات-عمومی-مرغ- مرغ دارای بالاترین جمعیت در بین جانوران اهلی جهان است.وطبق امار سال ۲۰۰۳ جمعیت این پرنده در جهان به بیش از ۲۴ میلیارد قطعه رسیده است. این پرنده همه چیز خوار است و زمین را برای یافتن دانه ها حشرات قطعه رسیده است این پرنده همه چیز خوار است و زمین را برای یافتن […]