تخم نطفه دار خروس لاری |قیمت جوجه لاری| فروش نطفه دار |تخم لاری اصل|

90,000 تومان

در کشور های مختلف دنیاکمابیش بازی خروس جنگی توسط گروه‌ها یا افرادی بکار میرود انواع روش های قانونی برای مقابله یا ترویج ان در کشور ها رایج است

مقایسه

در کشور های مختلف دنیاکمابیش بازی خروس جنگی توسط گروه‌ها یا افرادی بکار میرود انواع روش های قانونی برای مقابله یا ترویج ان در کشور ها رایج است در بسیاری از کشور ها خروس بازان در برابر علاقه عمومی مردم به مبانی تجدد پیشرفت و بهبود طلبی توام با تکامل قرار دارند ولذا به تدریج عمل انها که متضمن رفتار خشونت امیز و داشتن حیوانات به نبردی خونین است بعنوان یک عمل تبهکارانه شناخته شده و کم کم حوزه فعالیت انها در این یا ان کشور محدود میشود اغلب جنبه های منفی خروس بازی مورد توجه مقامات رسمی قرار دارد.شرط بندی از جمله انهاست. در مسابقات خروس جنگی هزاران دلار در دست تماشاچیان رد وبدل میشود و صاحب خروس ها نیز مبالغ زیادی روی پرندگان مطلوب خود شرط میگذارند و اغلب انهایی که خروس های مناسب و برنده ای در دسترس دارند هزاران دلار به جیب میزنند در حاشیه اغلب این مسابقات،از سلاح های گرم و سرد استفاده میشود زیرا مبالغ بالایی پول بین انسان ها رد وبدل میگردد. چه بسا بازنگدان برای بازیافت مقادیر از دست داده خود دست به کتک کاری،خشونت و قتل بزنند.علاوه بر این اساس گزارش روزنامه های مختلف دنیا در کنار مراسم خروس بازی انواع بیماری های اجتماعی از قبیل ادم کشی،توزیع مواد مخدر،سواستفاده و انحراف کودکان،قمار بازی رایج است و عوامل پلیس به محافل خروس بازی به عنوان یکی از مجاری دسترسی و کشف مواد مخدر و بازداشت تبه‌کاران و حتی کودکان در معرض انحراف میپردازند

نقد و بررسی ها

تا کنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.

اولین کسی باشید که بررسی می نویسد “تخم نطفه دار خروس لاری |قیمت جوجه لاری| فروش نطفه دار |تخم لاری اصل|”