جوجه یک روزه | بوقلمون برنزه| قیمت جوجه یک روزه برنزه بوقلمون | خرید جوجه برنزه بوقلمون|

تومان

بوقلمون از پرنده های نیمه سنگین به شمار می آید و دارای نژاد های متنوعی در جهان است که شکل ظاهری تمام آن ها در برخی موارد دارای مشترکات ذیل است.