تخم نطفه دار بوقلمون برنز آمریکایی
قیمت : 13,000 تومان
تخم نطفه دار بوقلمون بوربون
قیمت : 24,000 تومان
تخم نطفه دار بوقلمون بیوتی
قیمت : 26,000 تومان