مرور دسته بندی:

دسته‌بندی نشده

تخم محلی بومی |نطفه دارگلپایکانی |تخم نطفه دار مرغ | قیمت تخم نطفه دارتخمگذار |

نقشه کلی مزرعه»اذران نطفه باید محلی را به عنوان رختکن و تعویض البسته کارکنان مزرعه و بازدیدکنندکان در نظر گرفت که به اندازه کافی از محل سالنهای مرغداری یا هچری ها دور باشد در این محل همچنین باید پاشویه هایی نصب گردند تا افراد بتوانند پیش از ورود به داخل محوطه چکمه های خود را […]