دلایل-عدم-موفقیت-در جوجه کشی-طیور

یک سوال مهم و مشترک در بین تمام کسانی که اقدام به جوجه کشی حرفه ای و یا نیمه حرفه ای از تخم پرندگان اهلی می کنند این است که برخی از تخم های به جوجه تبدیل نمی شوند و یا چرا برخی از جوجه ها ساعاتی پس از خروج از تخم ها تلف می شود در ادامه برخی از موارد مشترگ که بر درصد جوجه در اوری تخم ها موثرند ذکر می شود به طور کلی فرایند جوجه کشی بیشترین مرگ و میر در چهار مرحله از درون رشد جنین اتفاق افتاده و قابل بررسی است؟

مرحله اول:(مرک و میر پیش از تخم گذاری)

اگر تخم مرغ نطفه دار در بدن پرنده بیش از حد مقدار طبیعی بماند رشد جنین  در ان پیشرفت کرده و ابن موضوع باعت افزایش مرگ  ومیر جنین در دوره نگهدای تخم مرغ پس از خروج از بدن مادر می شود چند عامل بر روی سرعت عبور تخم مرغ ار اویداکت اثر می گذارند تخم مرغ های بزرک بیش از تخم مرغ های کوچک در اویداکت مانده و نیز تخم مرغ ها با پوسته ضخیم بیش از تخم مرغ ها با پوسته نازک در اویداکت می مانند بیماری گله وضعف پرنده های تخم گذار باعث تاخیر خروج تخم از بدن پرنده می شود و این موضوع در مرگ و میر جنین موثر است.

مرگ میر جنین  در تخم مرغ هایی که زودتر از موعد مقرر از بدن مادر خارج شدااند نیز بالاتر است تخم مرغ های زودرس معمولا دارای پوسته نازک تری هستند بعضی بیماری ها تنفسی خاص در گله مادر باعث خروج زودرس تخم مرغ ها می شود این تخم ها معمولا درصد جوجه در اوری کم تری بوده و مرگ و میر جنین در ان ها بالاتر است.

مرحله-دوم-(مرگ-زودرس-جنین-)

مرگ زودرس جنین معمولا در روز های اول در انکوباتور اتفاق می افتد بعضی از جنین ها رشد چندانی ندارند و خیلی از ان ها شاید به خاطر شرایط نامناسب انبارداری می میرند برای تشخیص مرگ و میر زودرس جنین معمولا یک لخته خون در تخم مرغ وجود دارد و این یکی از علامت مشخصه است ضدعفونی نامناسب و بیش از حد تخم مرغ با فرمالدید در دوره نگهداری می تواند باعث افزایش مرگ و میر جنین در این مرحله شود.

مرحله سوم-(مرک میر-جنین-در-حال-رشد-)

پس از هفته اول جوجه کشی معمولا به دلیل کمبود مواد مغذی موجود در تخم مرغ جنین در حالت رشد تلف می شود مواد مغذی موجود در تخم تحت تاثیر نوع جیره غذایی گله مولد است به طور مثال مقادیر بسیار کم ویتامین ها ممکن است باعث افزایش مرگ و میر جنین شود چون ویتامین در رشد سیستم خونی و عضلات اهمیت زیادی دارند.

 

بررس-علل احتمالی-کاهش درصد-جوجه در اوری تخم ها در-یک دوره-جوجه کشی

1 منفجر شدن تخم مرغ»الودگی باکتریایی تخم مرغ تخم مرغ کثیف شستشوی غلط تخم مرغ ها مرگ میر زودرس جنین

2 تخم مرغ های بدون جنین»عدم بارور بودن نگهداری غلط تخم مرغ ها دود دادن زیاد تخم مرغ ها

3 خون ریزی (مرگ میر 2 تا 4 هفتگی) ارثی بیماری های گله مادر تخم مرغ مسن افزایش درجه حرارت انکوباسیون

4 اتاقک هوایی خیلی کوچک» کمبود غذایی مادران تخم مرغ های برزک رطوبت

5 جوجه های که زود هچ می شوند» تخم مرغ های گوچک دما سنچ غلط دما خیلی زیاد رطوبت خیلی کم در دستگاه ستر

6 جوجه که دیر هچ می شوند»دمای متغیر سالن تخم مرغ بزرک دما سنج غلط رطوبت خیلی زیاد دستگاه ستر دما خیلی کم در هچر و ستر

7 جوجه هایی که زودتر از موعد شروع به ضربه زدن به پوسته می کنند»درجه حرارت خیلی زیاد یا رطوبت خیلی کم در دستگاه ستر

8 جوجه های نرم» عدم بهداشت انکوبانور

 

دیدگاه خود را ارسال کنید...