بهداشت و ضدعفونی در مرغداری
مسعله بیماری در بین گله های مرغ امروز یکی از مشکلات توسعه مرغداری در ایران بشمار می رود.نگاهداری تعداد زیادی مرغ یا جوجه در زیر یک سقف وتراکم بیش از حد تشکیلات مرغداری در مناطق اطراف شهرها کنترول بیماری را بسار مشکل می نماید اشاعه بیماری در گله های مرغ اغلب سبب می شود که همه تدابیر مرغدار از قبیل تهیه جوجخ اصیل لانه مناسب و غذای متعادل بی اثر گردد بروز بیماری در بین گله های مرغ سبب ضرر و زیان مستقیم و غیر مستقیم مرغدار می گررد ضرر مستقیم به صورت مرگ ومیر تعدادی از افراد گله بوجود می اید ضرز غیر مستقیم از نظر اقتصادی خطرناکتر از ضرر مستقیم است.
بدین ترتیب که بروز بیماری در گله علاوه بر مرک ومیر سبب کم شدن تولید و کاهش بازدهی غذامی گررد در نتیچه گله ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد. برای توسعه پرورش طیور در ایران باید توجه زیادبه مسعلع کنترولبیماری نمود در این مورد مسعله پیشگیری فوق العاده اهمیت دارد و مهمتر از درمان است. زیرا اولا ثانیا درمان گران تمام می شود ثالثا بسیاری از بیماریهایی خطرناک طیور مانند بیمارهایی ویروسی درمان مطمعنی ندارند ازاین رو باید تدابیری اتخاذ کرد که بجای درمان از بروز بیماری جلوگیری شود معمولا برای پیشگیری از بیماری هایی در گله های طیور سه راه عملی وجود دارد که عبارتند از :
1-رعایت بهداشت وبهسازی
2-رعایت اصول ضدعفونی
3-استفاده از واکسیناسیون های لازم
بهداشت و بهسازی در مرغداری
از نظر تعریف امروز بهداشت را به عنوان (علم سلامتی).و بهسازی را به عنوان(علم از بین بردن شرایط مضر محیطی که در سلامت موجود موثر است.)
اصول ضدعفونی کردن مرغداری
به وسیله ضدعفونی کردن صحیح و دقیق لانه و وسایل می توان باسانی و سهولت وبا حداقل هزینه جلوی هزینه جلوی بسیاری از بیماریهایی را گرفت. از این رو ضدعفونی کردن صحیح مرغداری اساسی ترین و مهمترین عملی است که هر مرغدار برای حفظ سلامت گله خود باید انجام دید.
طریق مصرف واکسن نیوکاسل

واکسن نیوکاسل را ممکن است به صورت

اشامیدنی.قطره چشمی. تزریق واسپری

دیدگاه خود را ارسال کنید...