خصوصیات-عمومی-مرغ-

مرغ دارای بالاترین جمعیت در بین جانوران اهلی جهان است.وطبق امار سال 2003 جمعیت این پرنده در جهان به بیش از 24 میلیارد قطعه رسیده است. این پرنده همه چیز خوار است و زمین را برای یافتن دانه ها حشرات قطعه رسیده است این پرنده همه چیز خوار است و زمین را برای یافتن دانه ها حشرات و حتی جانوران گوچک نظیر مارمولک و کرم کند و کاو می کند مرغ توانایی پریدن برای مسافت های بلند و طولانی را ندارد و بیشتر بر روی زمین راه می رود مرغ ها اجتماعی بوده و به صورت گله ای زندگی و در گله خود دارای یک نوع سلسله مراتب هستند.

نژاد های مرغ از لحاظ تقسیم بندی به چهار گروه اصلی امریکایی .انکلیسی  اسیایی و مدیترانه ای تقسیم می شوند.هرچند که در برخی از نژاد ها  شگل ضاهری خروس با شگل ضاهری مرغ از همان نژاد تفاوت اشگاری دارد مخصوص دیده می شود از ان جا که نژاد های مرغ به لحاظ خصوصیات ضاهری بسیار متنوع و پراکننده لذا اراعه ضاهری مشترک برای تمام این نژاد ها کار اسانی نیست وزن پرنده نر و ماده در مرغ در نژاد های مختلف بسیار متنوع است به طووری که میانگین وزن بلوغ در برخی نژاد های زینتی کمتر از 1 کیلو گرم بوده و در برخی نژاد ها به 4 تا 5 کیلو گرم بالغ می شود ارتفاع قد نیز در این پرندگان به تبع وزن ان ها  در نژاد های مختلف بسیار متنوع است. در پرندگان بالغ وجود تاج بزرک تر اواز خوانی جثه بزرک تر و سنگین تر وجود سیخک های بزرک تر در پشت پا نسبت به پرنده ماده از مشخصات ظاهری پرنده گوشتی زیر کردن(ریش)ان ها بزرک تر از مرغ ها است.مرغ به صورت طبعی از 5 تا 11 سال بسته به نژاد عمر می کند.سن بلوغ جنسی  در مرغ های متعلق به نژاد های مختلف متفاوت بوده ولی به طور متوسط بین 5 تا7 ماهگی است. معمولا نژاد های سبک وزن نظیر های مدیترانه زوتر از نژاد های سنگین امریگایی و انگلیسی به بلوغ می رسند رنگ تخم در نژاد  های مختلف از سفید تا قهوای تیره تغیر می کند.

وزن تخم مرغ ممکن است در نژاد های مختلف از 50 تا 70 گرم متفائت باشد.و به طور متوسط حدود 60 گرم است طول تخم مرغ طبیعی حدود 6 سانتی متر. عرض ان 4 سانتی متر و ضخامت پوسته به طور متوسط 31/0 میلی متر است.

دستگاه-جوجه-دراوری-اذران-نطفه-

دستگاه-جوجه-دراوری-اذران-نطفه-

جوجه-کشی-طبیعی

فصل جوجه کشی طبیعی مرغ های معمولا فصل پاییز است هر چند ممکن است مرغ ها در هر فصلی امادگی خوابیدن بر روی تخم ها را داشته باشند معمولا هر خروس می تواند چندین مرغ را نگهداری و بارور نماید در طیعیت مرغ پس از یک دوره تخم گذاری کرچ می شود و بر روی تخم ها می خوابد تا تخم ها به جوجه تبدیل شوند گرچی در واقع تمایل مرغ ها به خوابیدن بر روی تخم است.با قرار دادن تخم  های مصنوعی (ماجه) در اشیانه. می توان حالتکرچی کاذب را در مرغ ایجاد کرد در روز های کرچی مرغ فقط برای خوردن و اشامیدن اشیانه را ترک می کند مرغ در یک دوره تخم گذاری مستمر(دوره کلاچ)معمولا 12 الی 13 تخم تولید می کنداگر تخم ها در دسترس مرغ خارج نشود مر می تواند بر روی همین تعداد تخم مرغ خوابیده و ان ها را تبدیل به جوجه کند از ان جا که تجربه مرغ با افزایش سن ان افزایش می یابد معمولا در دوره های کرچی دوم و سوم نتیچه بهتری از جوجه کشی طبیعی حاصل می شود شرایط اب هوایی نظیر دما و رطوبت محیط باروری تخم ها و الودکی های محیطی به شدت برمیزان موفقیت جوجه کشی طبیعی در مرغ موثر هستند.

در طول جوجه کشی مرغ کرچ دما و رطوبت تخم ها را تامین می کند.و تخم ها را طی دوره اول جوجه کشی به طور مرتب می چرخاند تا جنین به پوسته نچسبد با خوابیدن مرغ بر روی تخم ها و تامین دمای کافی رشد جنین اغاز می شود و در پایان یک دوره 21 روزه همه تخم ها با یکی یا دو روزاختلاف هچ می شوند جوجه های یک یک با نوک خود سوراخی را در قسمت پهن تخم ایجاد کرده و پس از چند ساعت استراحت کرده و با تلاش مجدد از پوسته خارج می شود مرغ جوجه ها را زیر بال و پر خود گرفته و با استفاده از گرمایی بدنش جوجه ها را خشک می کند.

مرغ مادر معمولا به مدت دو روز پس از هچ در لانه می ماند و در این مدت جوجه ها از زرده جذب شده تغذیه می کنند مرغ برای اولین بار جوجه ها را به سمت اب و غذا هدایت کرده و هنگامی که به خوراک دسترسی پیدا کند جوجه ها را صدا می زند اما به ندرت جوجه ها را مستقیما تغذیه می کندمرغ مادر برای 6 تا 7 هفته مراقبت از جوجه ها را ادامه می دهد و سپس به تدریچ توجه خود را نسبت به جوجه هایش از دست داده و شروع به تخم گذاری مجدد می کند

تشگیل-گله-مول-به-منظور-جوجه-کشی-مصنوعی-

در پروش صنعتی مرغ نژاد گوشتی و یا تخم گذار تشگیل گله مولد با خرید جوجه یک روزه از موسسات مربوطه انجام می شود در فراینده اصلاح نژاد مرغ گوشتی یا تخم گذاری چهار سطح مختلف به ترتیب شامل پرورش مرغ لاین گله اجداد گله مادر و گله های تجاری مدنظر است لذا برای تهیه گله مولد در هر یک از سطوح مذکور جوجه های یک روزه اصلاح نژاد شده از سطح بالاتر خریداری و پرورش می یابند برای مثال برای تشگیل گله مرغ مادر باید جوجه های لازم از گله مرغ اجداد تهیه شده و پرورش یابند و یا برای گله مرغ اجداد باید جوجه های نر و مادر از گله های مخصوص مرغ لاین خریداری و انتخاب شوند.

در پرورش نژاد های مرغ زینتی و یا پرورش سنتی چنین سطوحی معمولا وجود نداشته و تهیه گله مولدبا خریدتعداد از جوجه ها یک روزه نیمچه ها و یا پرنده های مولد نر وماده از یک نژاد خاص انجام می شود به دلیل تنوع نژاد های مختلف مرغ در سراسر جهان پیش از تشکیل گله مولد باید هدف از پرورش مشخص شود تا پرنده های خریداری شده و یا انتخاب شده با توجهبه هدف مورد نظر پرورش یابند نسبنت بین پرنده مولد نر ماده در نژاد های  تا گوشتی  به 1 به 8 تا 1به 10 و در نژاد های تخم گذار 1 به 10 تا 1 به 12 مناسب است خروس ها در روز بین 1 تا 50 بار و به طور متوسط 20 بار جفت گیری می کنند در زندگی ازاد و طبیعی مرغ های جوان جفت گیری را از 18 هفتگی شروع می کنند و تمام مرغ ها صرف نظر از سنشان رفتار جفت گیری را 4 الی 8 روز قبل از دوره تخم گذاری جدید بروز می دهند بیشتر جفت گیری در بعد از ظهر انجام می شود.

عوامل متعددی بر درصد موفقیت جوجه کشی موثرند. از جمله این عوامل می توان به شرایط پرورش گله مولد نسبت پرنده نر به ماده نژاد مرغ سن گله مولد سن تخم مرغ اندازه و وزن تخم ها کیفیت پوسته تخم مرغ شگل ظاهری ان ها و همچین نحوی مدیریت جوجه کشی به لحاظ تامین دما رطوبت و تهویه کافی تنظیم چرخش مناسب تخم ها در این مدت اشاره نمود.

در بسیاری از موارد اولین تخم مرغ های که مرغ های مادر تولید می کنند به خوبی هچ نمی شوند معمولا این تخم ها بیش از مقدار طبیعی در بدن مرغ مادر می مانند و این موضوع (بیش انکوباسیون)اثر زیان اوری بر قدرت جوجه در اوری خواهد گذاشت همچنین جوجه های تولید شده از تخم مرغ های تولید در 2 هفته اول تخم گذاری زنده مانی مطلئبی ندارند معمولا تخم مرغ های قابل جوجه کشی مربوط به 2 یا 3 هفته اول تولید به دلیل قدرت جوجه در اوری کم و رشد کم جوجه های تولید شده از ان ها و به خاطر این که این تخم مرغ ها اغلب کوچک بوده و  جوجه های کوچک هم تولید می نمایند در دستگاه گذشته نمی شوند تخم مرغ های تولید شده در هفته های اخر تولید نیز خوب هچ نم شوند قدرت جوجه دراوری از اولین تخم مرغ تولیدی تا حدود دوازده و چهار دهمین هفته تولید افزایش می یابد و پس از ان هرچه از عمر تخم گذاری گله می گذارد قدرت جوجه در اوری رفته رفته کاهش می یابد معمولا قابلیت جوجه در اوری تخم مرغ های حاصل از مرغ های پر تولید بهتر از ان های است که تولیدشان متوسط یا کم باشد.

معمولا تخم مرغ هایی که در درجه حرارت های بالاتر یا پایین تر از حد مجاز نگهداری شوند قدرت جوجه در اوری کمی خواهند داشت گرما یا سرما شدید هوا برای مدت طولانی باعث کاهش قدرت جوجه در اوری تخم ها می شوند زیرا تغیرات دما بر راندمان عملگرد مرغ های مادر کیفیت تخم ها تولید شده اثر می گذارند.کاهش مصرف غذا در ماه های گرم باعث کمبود تغذیه ای مادران و جنین و تولید تخم های ضعیف خواهد شد کیفیت تخم مرغ ها در دوران انبار داری در ماه های گرم خیلی بیشتر از ماه های سرد افت خواهد دید.

در بسیاری م.ارد با افزایش سن مرغ ها قدرت جوجه در اوری تخم ها کاهش می یابد زیرا این هنگام تخم مرغ های تولیدی بزرک تر بوده و زمان بیشتری در اویداکت می مانند و لذا زمان پیش انکوباسیون قبل از تخم گذاری افزایش می یابدو در این موارد جنین تا زمان خروج تخم مرغ نطفه دار از بدن مادر مراحل پیشرفته ای از رشد.طی می کند که باعث کاهش جوجه در اوری می شود تخم مرغ های تولید شده  مرغ های پیر باید زود تر از تخم مرغ تولید از مرغ های جوان در دستگاه گذاشته شوند معمولا تخم مرغ بزرک تولید شده از مرغ های پیر دارای درصد موارد مرگ میر جنین بالتری هستند این مرک و میر خیلی زود در ابتدایی انکوباسیون شروع می شوند که اغلب مورد توجه واقع نشده و به حساب عدم باروری گذاشته می شوند که ین موضوع ضرر زیادی به بهره برداران می رساند.

ترکیبات-امونیوم-چهارتایی-

امونیوم چهار تایی یک ماده شیمیایی قوی برای کشتن باکتری ها است. برای استفاده از این تزکیب در ضدعفونی تخم مرغ معمولا غلظت 200 ان را به صورت محلول با اب ولرم بر روی تخم مرغ اسپری می کنند

مخلوط-ترکیبات-امونیوم-چهارتایی-و-فرمالین-

از ترکیب دو ماده ضدعفونی کننده فرمالین و ترکیبات امونیوم چهارتایی یک محلول ضدعفونی کننده مناسب تولید می شود از فرمول ذیل برای تهیه محلول ضدعفونی استفاده می کنند.

فرمالین 40 درصد به مقدار 6/29 سانتی متر مکعب امونیوم چهار تایی به مقدار 6/29 سانتی متر مکعب اب ولرم به مقدار 8/3 لیتر فرمالین و ترکیب امونیوم چهار تایی را در 8/3 لیتر اب ولرم حل کرده و بر روی تخم ها اسپری می کنند.

ازن-

از کاز ازن می توان برای ضدعفونی تخم مرغ هایی که در روز اول جوجه کشی در دستگاه انکوباسیون قرار می گیرند استفده کرد در صورت استفاده از گاز ازن تخم مرغ ها باید در محفظه ای گاملا بسته و گوچک نگهداری شوند در این روش غلظت 100 ازن به مدت 1 تا 5 ساعت برای ضدعفونی تخم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

چیدن-تخم ها-در-دستگاه-ستر-

مدت جوجه کشی در مرغ 21 روز است که در 19 روز اول تخم ها در دستگاه ستر نگهداری و انکوبه می شوند تخم مرغ های قابل جوجه کشی تباید بلافاصله بعد از انبار ذخیره تخم ها به ستر انتقال یابند زیرا دمای تخم ها در اتاق نگهداری پایین تر از اتاق ستر است و این تفاوت دما باعث ایجاد شوک حرارتی و عرق کردن تخم ها می شود و این فرایند درصد جوجه در اوری تخم ها را به شدت کاهش می دهد.

تخم ها باید ابتدا در سالن انکوباتور و قبل از قرار گرفتن در دستگاه ستر گرم شوند با توجه به این که تخم ها در انبار در چه درجه حرارتی نگهداری شدهاند پیش گرم کردن ان ها ممکن است بین 4 تا6 ساعت طول بکشد.در این مرحله باید دمای تخم ها به تدریچ افزایش یافته و دمای نهایی سالن نباید از 9/23 سانتی گراد بیشتر باشد.زیرا در این دما رشد جنین شروع می شود قراردادن تخم مرغ های سرد  در ستر علاوه بر ایجاد شوک حرارتی در تخم ها معمولا باعث کاهش درجه حرارت ماشین جوجه کشی نیز می شود این محیط خنک نه تنها زمان جوحه در اوری را در تخم مرغ های جدید به تاخیر می اندازد بلکه قدرت جوجه در اوری تخم مرغ هایی که قبل در انکوباتور قرار داشته اند را نیز کاهش می دهد.

حدود 12 تا 24 ساعت قبل از قرار دادن تخم ها در دستگاه ستر باید دستگاه روشن نمود این کار باعث گرم شدن اتاقک ستر و تامین دمایی لازم برای تخم ها خوهد شد از طرفی در این مدت از نحوه عملگرد صحیح سیستم های کنترول دما تنظیم رطوبت و تهویه دستگاه اطمینان حاصل می شود خلاصه اقدامات لازم برای چیدن تخم ها در ستر به شرح ذیل است.

قبل از چیدن تخم ها درون دستگاه باید تمیز و عاری از گرد و غبار و یا اشیای خارجی باشد فن ها وسایل گرمایشی باید به خوبی عمل کنند و هر گونه نقص احتمالی باید قبل از چیدن تخم ها بر طرف شود دریچه های ورود و خروج هوا باید کنترول شده و از باز بودن ان ها باید مطمن شده در همان ابتدا باید از قرار دادن تخم مرغ های ترک خورده و یا بد شکل درون شانه ها اجتناب شود و این گونه تخم ها حذف گردند تخم مرغ ها باید طوری در شانه قرار گیرند که نوک تیز ان ها رو به پایین قرار گیرد نحوه استقرار شانه ها در دستگاه باید به گونه ای باشد که ردیف های تخم مرغ به صورت افقی قزاز گیرند تا در هنگام گردش از شانه خارج نشوند قبل از قرار دادن شانه های تخم مرغ در دستگاه ستر باید دستگاه خاموش شود و پس از چیدن همه تخم ها در دستگاه باید ابتدا درب دستگاه را بسته و حدود نیم ساعت بعد دستگاه را روشن نموده

در 19 روز اول دوره جوجه کشی نسبت به دو روزاخر درجه حرارت بالاتری مورد نیاز است صفر فیویولوژیک درجه حرارتی است در کمتر از ان رشد جنین متئقف شود وبالاتر از ان رشد شروع شود اغلب تحقیقات صفر فیزیولوژیک را برای مرغ حدود 23/9 درجه سانتی گراد بیان می کنند.

در صورت افزایش درجه حرارت به بالاتر از حد مجاز طول دوره انکوباسیون کوتاه شده و با کاهش درجه حرارت دستگاه طول دوره انکوباسیون طولانی می شود اکر درجه حرارت به بالاتر و یا پایین تر از دمای مجاز برسد باعث ضعیف جنین و تولید جوجه های با کیفیت نامطلوب خواهد شد درجه حرارت مناسب برای همه تخم مرغ ها یکسان نیست و عوامل گوناکون نظیر اندازه تخم مرغ کیفیت پوسته سویه و نژاد مرغ مدت زمان نگهداری تخم مرغ قبل از انکوباسیون و رطوبت هوا در دوره انکوباسیون در دمای انکوباسیون موثزند.

از ان جا که تخم مرغ ها معمولا شرایط متفاوتی از نظر موارد فوق دارند لذا درجه حرارت مناسب دوره جوجه کشی باید به صورت میانگین محاسبه شود. درجه حرارت بدن مرغ تخم گذار بین 6/40 تا7/41 متغیر است در 22 ساعت اول پس از تشکیل نطفه تقسیمات سلولی متعددی انجام می گیرد و درجه حرارت مناسب در این مرحله برای رشد جنین در حدود درجه حرارت بدن مادر است در 19 روز اول دوره انکوباسیون در دستگاه ستر اگر چه درجه حرارت مناسب با توجه به نوع دستگاه انکوباتور مقدار جزیی فرق  می کند ولی معمولا درجه حرارت مناسب این دوره حدود 6/37 درجه سانتی گراد است.

برای رشد جنین و تبدیل ان به جوجه ای با اندازه طبیعی تبادل رطوبت بین محتویات تخم مرغ و محیط اطراف باید در یک دامنه مشخص تنظیم شود.وقتی اب تخم مرغ به سرعت تبخیر شود جوجه تولید شده کوچکتر از حد طبیعی خواهد شد و در صورتی که تبخیر اب از تخم مرغ کند تر از حد طبیعی انجام شود جوجه تولید شده بزرک تر از حد طبیعی خواهد بود اگر رطوبت نسبی خیلی زیاد باشد تعادل بین تشکیل اب متابولیک  و تبخیر اب  از سطح پوسته به هم خورده و جنین داخل تخم غرق خواهد شد در جوجه کشی تخم مرغ به روش مصنوعی رطوبت نسبی دستگاه ستر باید در حدود 50 تا 60 درصد باشد برسی ها نشان می دهد که وقتی تخم مرغ ها با اندازه و کیفیت متوسط در شرایط رطوبت نسبی 50 تا 60 درصد در دستگاه ستر قرار می گیرند.در مدت 19 روز دوره جوجه کشی حدود 12 درصد از وزن اولیه را از دست می دهند (تقریبا روزانه 63/0 درصد)کاهش وزن تخم ها در دوره جوجه کشی معیار مناسبی برای سنجش عملگرد مناسب مدیریت جوجه کشی است.تنها راه تعیین میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی دوره انکوباسیون  وزن کردن تخم مرغ ها است توزین سینی های ستر همراه با تخم مرغ ها و محاسبه درصد کاهش تخم مرغ ها در مراحل مختلف انکوباسیون باید بخشی از برنامه های جوجه کشی باشد در اغلب موارد اولین محاسبه کاهش وزن تخم مرغ ها نشان می دهد که رطوبت نسبی ستر ها خیلی کم است اب تخم مرغ ها به سعت تبخیر می شود و خیلی سریع از وزن ان ها کاسته می شود محاسبه وزن سینی ها نیز تغیرات زیادی را نشان می دهد مطالعه دقیق جداول این بخش اهمیت کنترول و تنظیم رطوبت نسبی را دوره انکوباسیون مشخص خواهد کرد.

در دوران انکوباسیون تخم مرغ ها در داخل دستگاه باید در موقعیت صحیح قرار گرفته و به طور منظم چرخانده شوند استقرار تخم ها در جوجه کشی به گونه ای است که انتهایی بزرک تر ان ها به سمت بالا قرار گرفته و به این ترتیب سر جوجه ها در دوران رشد جنین به طرف بالا و نزدیک به اتاقک هوایی قرار خواهد داشت.

جوجه ها در حدود10 درصد از تخم مرغ های که هنگام هچ انتهایی کوچکشان بالا قرار می گیرد موفق به (خروج از تخم نطفه دار)نمی شوند و به دلیل اختلال در تنفس اولیه بعد از هچ کیفیت این جوجه ها نیز نا مطلوب خواهد بود اغلب اشتباهاتی که منجر به جهت گیری اشتباه تخم ها هنگام هچ می شود (انتهایی کوچک تخم مرغ به سمت بالا می گیرد)به دلیل تشخیص نادرست انتهایی کوچک تخم مرغ از انتهایی بزرک ان است و این مورد  در تخم مرغ های تولید شده از گله های پیر شایع تر است.

اگر تخم مرغ ها در دوره جوجه کشی چرخانده نشوند دو لایه البومین غلیظ (که به طور طبیعی به وسیله یک لایه البومینی رقیق از هم جدا هستند)یه یگدیکر.نزدیک شده و جنین با پوسته تماس مستقیم می یابد که در این شرایط معمولا می میرددر جوجه کشی طبیعی مرغ مادر روزانه جندین مرتبه تخم ها را می چرخاند اما در انکوباسیون مصنوعی تخم مرغ ها بر روی انتهایی کوچکشان قرار می گیرند و به جلو و عقب حول محور بلند خود چرخانده می شوند تخم مرغ ها نباید حول محور کوچک خود چرخانده شوند چون باعث پاره شدن کیسه زرده و مرگ جنین خواهد شد تخم مرغ ها معمولا با زاویه 45 درجه نسبت به خط عمود چرخانده می شوند برای چرخش تخم ها ابتدا ان ها را از زاویه 45 درجه به موقعیت 90 درجه چرخانده و سپس در چرخش بعدی در خلاف موقعیت قبلی و در زاویه 45 درجه قرار می دهند چرخاندن تخم مرغ ها باید سریع انجام شود سپس تخم مرغ ها باید بدون حرکت و در حال استراحت تا زمان چرخش بعدی باقی بمانند در صورتی که تخم مرغ ها به طور دایم در حال حرکت به جلوو عقب باشند قدرت جوجه در اوری کاهش خواهد یافت چرخاندن  تخم ها در هفته اول و دوم خیلی مهم است ولی چرخاندن تخم ها در هفته سوم اهمیت کمتری داشته و در دوره هچ به طور کلی تخم ها در حالی که قاعده بزرگشان به سمت بالا قرار دارد ثابت می ماند.

کندلینک-نور-بینی-تخم-نطفه-دار-

نور بینی یا کندلینک تخم مرغ  با هدف تشخیص تخم ها نطفه دار و بدون نطفه انجام می شود نور بینی ممکن است در روز های ابتدایی جوجه کشی و یا در مراحل مختلف این دوره انجام شود معمولا در روز ها هفتم و چهاردهم  جوجه کشی یا انجام عمل کندلینک می توان تخم های غیر بارور و یا جنین مرده را مشخص و از دستگاه خارج نمود برای این کار تخم مرغ را در یک اتاق تاریک در مقابل یک لامپ روش قرار می دهند و یا با استفاده از دستگاه مخصوص کندلینک تخم را مورد بررسی قرار می دهند.

در فراینده نور بینی جنین سالم به صورت لکه هایی سیاه در بالای تخم و نزدیک به اتاقک هوایی است که دارای انشعابات و رشته های عروقی شبیه تار عنکبوت می باشد در تخم های سالم با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند.اگر جنین به غشا پوسته چسپیده باشد و رشته های خونی شگل نگرفته باشند نشان دهنده مرگ جنین است. همچنین اگر داخل تخم در برابر نور به صورت روشن و بدون هیچ گونه لکه هایی باشد و یا یک حلقه صورتی درون تخم مشاهده شود تخم مورد بررسی بدون نطفه و غیر بارور است.

چیدن-تخم-نطفه-دار-در-دستگاه-هچر-

هنگامی که جنین حدود یک درصد ت=از تخم مرغ ه به تدریج شروع به نوک زدن به پوسته کردند باید تخم ها به هچر منتقل شوند در حالتی که دستگاه ستر و هچر از هم مجزا باشند تخم ها در روز19 از دستگاه ستر و هچر منتقل می شوند و تا روز 21 و خروج کامل جوجه ها از تخم در دستگاه هچر باقی می مانند اما در حالتی که دستگاه ستر و هچر مجزا نبوده و جوجه ها در یک دستگاه واحد مراحل ستر و هچر را سپری کنند باید  شرایط نگهداری تخم ها با شرایط مطلوب دوره هچ تطبیق داده شود بهترین راندمان جوجه دراوری در دستگاه هچر در درجه حرارت بین 7/36 2/37 درجه سانتی گراد و رطوبت 70 تا 75 درصد حاصل می شود چرخش تخم ها در دستگاه هچر متوقف شده و ضرورت ندارد تنها نکته مهم در این رابطه ان است که دقت شود تا انتهایی پهن تخم ها به سمت بالا قرار گیرد تا جوجه ها به راحتی بتوانند از پوسته خارج شوند برای انتقال تخم ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر باید به طریق ذیل عمل نمود.

هنگام جابه جا کردن تخم ها دمای سالن محل استقرار دستگاه باید به حدود 30 تا 32 درجه سانتی گراد باشند این موضوع از شوک حرارتی تخم ها جلوگیری می شود تخم مرغ ها را می بایست بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینی هچ منتقل شوند قبل از استقرار سینی ها در دستگاه هچر می بایست دسگاه را روشن نمود تا دمایی ان به حدود 35 درجه برسد و سپس تخم ها را به ان منتقل کرد باز و بسته نمودن بیش از حد درب دستگاه باعث از دست رفتن رطوبت و دما شده و درصد جوجه دراوری کاهش می یابد.

دستگاه-جوجه-کشی-اذران-نطفه

دستگاه-جوجه-کشی-اذران-نطفه

جوجه های از تخم خارج شده خیلی بیشتر از دوران جنینی دی اکسید کربن تولید می کنند و می توانید تا غلظت 75% درصد دی اکسید کربن را تحمل کنند با ورود نوک جوجه به اتاقک هوایی تخم مرغ وهم زمان با شروع تنفس ریوی به دلیل محدود بودن اکسیژن داخل اتاقک هوایی تخم مرغ جنین وادار به ضربه زدن به پوسته وخروج از تخم می شود اتاقک هوایی تخم مرغ در سطح دریا فقط 15 تا 16 درصد اکسیژن داشته در حالی که دی اکسید کربن ان خیلی زیاد است(بیش از 4 درصد)اولین ضربه زدن به پوسته به علت تلاش جوجه در به دست اوردن اکسیژن بیشتر و رهایی از تراکم زیاد دی اکسید کربن شروع می شود ولی 10 تا20 ساعت بعد از شروع این تلاش جوجه قادر به شکستن پوسته شده و از ان خارج می شود اگر چه میانگین دوره انکوباسیون برای تخم مرغ های نطفه دار 21 وز است ولی این مقدار تحت تاثیر عوامل متعددی متغیر است بعضی از موارد که سبب این تغیرات می شوند به شرح ذیل اند.

بیماری های خاص و استرس های گله مادر ممکن است دوره انکوباسیون را طولانی نماید افزایش سن مرغ های مولد دوره انکوبایسیون تخم مرغ ها را افزایش می دهد

طولانی شدن مدت که یک تخم مرغ در بدن مادر باقی می ماند رشد ابتدایی دوره جنینی را تسریع می کند که باعث کاهش زمان انکوباسیون انکوباتور می شود تخم مرغ های نژاد لگهورن نسبت به تخم مرغ های حاصله از نژاد های گوشتی دوره انکوباسیون کوتاه تری دارند تخم مرغ های تولید شده در فصول گرم سال نسبت به تخم مرغ های تولید شده در فصول سرد تر دوره انکوباسیون کوتاه تری دارند .

پس از خروج جوجه ها از دستگاه هچر باید تمام دستگاه ها و لوازم مورد استفاده در فرایند جوجه کشی ابتدا نظافت شسته و سپس به خوبی ضدعفونی شوند در مراحله اول پوسته تخم مزغ ها پر ها تخم ها نابارور و گثافات موجود در دستگاه ان خارج شده و با استفاده از فشار اب وسایل را به خوبی می شویند اما مهم ترین مرحله در اقدامات بهداشتی ضدعفونی لوازم است مواد ضدعفونی کننده که در هچری استفاده می شوند

جوجه-جوجه-کشی-اذران-نطفه

دیدگاه خود را ارسال کنید...