اماده سازی سالن پرورش

شرکت اذران نطفه

در پایان سه هفته پاکسازی (حداقل 2 هفته)و دو روز قبل از ورود جوجه ها به سالن بایستی مجددا سالن و کلیه وسایل را ضد عفونی نمود (به فصل پیشکیری مراجعه شود).

همچینین قبل ازپهن کردن بستر می توان اهک کشته را به ضخامت نیم سانتیمتر بر کف سالن پاشید

سپس بستر را بر کف سالن پهن کرده و سالن را گرم می نماید تا درجه حرارت بستر نیز به 28 درجه سانتیگراد برسد

حمل و نقل جوجه ها قبل از ورود به سالن

جوجه ها ممکن است از یک کارخانه جوجه کشی داخل کشور و یا از خارج کشور(توسط هواپیما)تهیه گردند که در هر صورت به منظور به حداقل رساندن اسیبهای ناشی از حمل و نقل به جوجه ها بایستی نکاتی را راعیت نمود.

اقدامات احتیاطی

کارتن های را مستقیما بر روی زمین قرار ندهید

جوجه ها را از قرار گرفتن در معرض نور خورشد لوله اگزوز کامیون و سایر وسایط نقلیه حفظ کنید.

محموله جوجه ها را در مجاورات محموله سایر حیوانات زنده قرار ندهید

حتی الامکان جوجه ها را صبح زود حمل کنید

نوردهی

در طی سه روز زندکی جوجه ها بایستی 23 ساعت یا تمام 24 ساعت از اوقات شبانه روز در سالن روشنایی به شدت 50 لوکس (5 وات در متر مربع)برقرار نمود تا بدین ترتیب جوجه ها به محیط جدید عادت کنند و یاد بگیرنند که چکونه از ابخوری و دانخوری برای رفع تشنکی و گرسنکی خود استفاده کنند . برای این منظور می توان از یک لامپ 60 واتی در ارتفاع 2 متری برای تامین روشنایی 10 تا 20 متر مربع استفاده نمود به عبارت دیگر در این صورت هر لامپ 60 واتی برای مساحتی به قط 4 متر در اطراف خود کافی است

بستر

در طی دو هفته اول دوره بایستی بطور مرتب(هفته ای سه مرتبه)قسمتهایی از بستر را که خیس می شوند و به صورت تکه تکه به هم می چسبند برداشت نمود و روی بستر مجدداد لایه نازکی از بستر تازه ریخت.

تامیناب مورد نیاز

در دو روزه اول عمر جوجه ها دمای اب بایستی تقریبا بین 16 تا 20 درجه سانتیگراد باشد تا از خطر اسهال در انها بکاهد با افزودن 30 گرم شکر و 1 گرم ویتامین سی در هر لیتر اب اشامیدنی جوجه ها در 12 ساعت اول پس از ورود به سالن پرورش می توان به جبران اب از دست رفته بدن جوجه ها و نیز سازگاری با محیط جدید در انها کمک کرد.

همچنین نکته قابل ذکر اسا ابخوری ها رنک روشن جوجه ها را به سمت خود جلب می نمایید.

نوردهی سالنهای پرورش چوجه گوشتی

پس از گذشت سه روز اول دوره که از شدت نور 50 لوکس استفاده می شود از شدت نور به مرور کاسته و به 5 تا 10 لوکس رسانیده می شود طول مدت نوردهی را نیز می توان به یکی از دو روش زیر تنطیم نمود

-24 ساعت از 24 ساعت شبانه روز یا 23 ساعت از 24 ساعت شبانه روز

-به صورت تقسیم شده:یک ساعت نور و سه ساعت تاریکی.

البته رعایت این نکته ضروری است که شدت و مدت نوردهی نباید به قدری باشد که موجب بروز بیقراری و حالات عصبی و کانیبالیسم در جوجه ها گردد

سازگاری تولید با بازار

پیش از انکه اقدام به تولید بنمایید ابتدا بایستی شرایط و ویژگیهای بازار فروش را در نظر بگیرید. به عبارت دیگر باید با توجه به بازار و نوع تقاضا اقدام به تصمیم گیری برای تولید نمود برای مثال اینکه تخم مرغهای سفید یا قهوه ای در بازار چه وضعیتی دارند و یا در مورد جوجه های گوشتی زنده یا کشته و یا بسته بندی و قطعه بندی شده به فروش می رسد و یا اینکه اگر مشتریان مایل به خرید جوجه های گوشتی که به صورت زنده هستند . رنگی یا سفید را می پسندند. از نظر تصمیم گیری جهت تولید بسیار حاعز اهمیت است.

پرورش جوجه
اماده سازی سالن جوجه ریزی با خروج کلیه پرندگان گله قبلی اغاز می شود. وجود حداقل چالش حاصل از باکتری ها ویروسی مایکوپلاسماها کپک ها و انگل هت لازمه اصلی پرورش موفقیت امیز جوجه ها در روزه ابتدایی است
درنتیچه باید پس از خارج کردن کود سرتاسر سالن ها را شتشو نمود همچنین بخش ها مورد نیاز جهت جوجه ریزی را باید به طور دوره ای در معرض گاز ضدعفونی کننده قرار داد به نظر می رسد پس از نصب مجدد تجهیزات خوراک دهی در سالن بهتر است
200-300 کیلو کرم خوراک +30کیلو گرم اسید پروپیونیک را به مخازن خوراک انتقال داده وان را تمام سیستم دانخوری سالن پخش نمود هم چنین خطوط انتقال اب را بایدبا محلول کلر 10 قسمت در میلیون ضدعفونی کرده و در پایان با اب تمیز و بهداشتی شستشو داد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...