تخم مرغ خوراکی غاز : منبع ویتامین A

یک:یک عدد تخم مرغ معمولی فقط 72 کیلو کالری انرژی دارد اما یک تخم غاز معمولی 266 کیلو کالری انرژی به بدن شما می رساند .

دو:چربی تخم غاز بیشتر از تخم مرغ است ,یک تخم مرغ بزرک 75/4گرم چربی دارد اما چربی یک تخم غاز 11/19 گرم است.

سه:یک تخم مرغ بزرگ 186 میلی گرم کلسترول دارد و این در حالی است که در یک عدد تخم غاز هزار 227 میلی گرم کلسترول پیدا م شود.

چهار:یک تخم مرغ 24 میکروگرم 0/45 میکروگرم ویتامین 270 , B12 واحد ویتامین Aو 41 واحد ویتامین D به بدن می رساند تخم غاز به خاطر اندازه اش مقدار بیشتری از این ویتامین ها و حاوی 109 میکروگرم فولات 34/7 میکروگرم ویتامین 936 B12 واحد ویتامین A 95 واحد ویتامین D است.

پنچ:تعداد مواد معدنی تخم غاز و مرغ با هم برابر است اما مقدار شان متفاوت است,یک تخم مرغ بزرگ 99 میلی گرم فسفر 28 میلی گرم کلسیم 88/0 میلی گرم اهن 69 میلی گرم پتاسیم 0/65 میلی گرم روی دارد اما یک تخم غاز حاوی 300 میلی گرم فسفر 86 میلی گرم کلسیم 24/5 میلی گرم اهن 302 میلی گرم پتاسیم و 1/92 میلی گرم روی است.

شیش:میزان پروتین موجود در یک تخم مرغ بزرگ 23/6 گرم است در حالی که تخم یک فاز 19/97 گرم پروتین دارد.

تخم مرغ اردک خوراکی  سرطان:

یک :تخم اردک دو برابر تخم مرغ ارزش غذایی دارد و به خاطر پوسته ضخیمی که دارد ماندگاری اش از یخچال طولانی تر است.

دو:تخم اردک البومین بیشتر دارد و کیک و گلوچه تر دتر و مغذی تری با ان می توان تهیه کرد.

سه:تخم اردک اسید چرب امگا3 بیشتری دارد امگا 3 می تواند همه چیز را از مغز گرفته تا پوست همه را سالم تر نگه دارد.

چهار :تخم اردک از معدهد غذایی است که در بدن الکالاین زیادی به جا میگذارد الکالاین برای بیماران سرطانی بسیار موثر است و سلول های سرطانی در محیطی که الکالاین در ان وجود داشته باشد رشد نمی کنند تخم مرغ غذایی اسیدی است که اسید بیشتری در بدن باقی می گذارد.

پنچ:تخم اردک در مقایسه با تخم مرغ 6 برابر ویتامین Dدوبرابر ویتامین A و دو برابر کلسترول دارد تخم اردک حدودا 75 درصد ویتامین E  موجود در تخم مرغ را داراست و ویتامین K2 کیلو کالری انرژی به بدن می رساند .

شیش:100 گرم تخم اردک 185 کیلو کالری انرژی تولید می کند و همین مقدار تخم مرغ 149 کیلو کالری انرژی به بدن می رساند.

هفت:میزان کربوهیدرات تخم اردک بسیار مشابه تخم مرغ است و فقط پروتین ان کمی بیشتر است همچنین مواد معدنی هر دو بسیار شبیه به هم است هر دو دارای سلنیوم منگنز روی مس پتاسیم سدیم فسفز کلسیم و اهن هستند اما مقدار همه این موتد در تخم اردک کمی بیشتر است. همچنین ویتامین موجود در تخم اردک و مرغ شبیه هم است و فقط مقدارشان در تخم اردک کمی بیشتر است این ویتامین های تبامین نیاسین ریبوفلاوین اسید پانتوتنیک فولات ویتامین B6 ویتامین D  ویتامین A است

دیدگاه خود را ارسال کنید...