نقشه کلی مزرعه»اذران نطفه

باید محلی را به عنوان رختکن و تعویض البسته کارکنان مزرعه و بازدیدکنندکان در نظر گرفت که به اندازه کافی از محل سالنهای مرغداری یا هچری ها دور باشد در این محل همچنین باید پاشویه هایی نصب گردند تا افراد بتوانند پیش از ورود به داخل محوطه چکمه های خود را در انها شستشو و ضدعفونی نمایید

علاوه بر این باید قسمتهایی زیر در نظر گرفته شوند:

-محلی برای نگهداری و ذخیره خوراک و مواد اولیه

-محلی برای نگهداری و ذخیره مواد غذایی اماده مصرف برای طیور

-محلی برای جدا سازی و نگهداری تعدادی از طیور  گله از بقیه ضعفیت تر هستند و برای تغذیه و رشد نیاز به کمک بیشتری دارند.

-محلی برای نگهداری و ذخیره تخم مرغهای تولید شده.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید...