دوره های کهن

از آنجائیکه پرندگان و تخم ها در زنجیره تکاملی پیش از انسانها قرار می گیرند، پس نتیجه می گیریم که آن ها سال ها قبل از مورخان بر روی زمین می زیسته اند! تاریخ هند شرقی نشان می دهد که ماکیان وحشی در حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح، اهلی شده اند. یادداشت های تاریخی مصر و چین نیز نشان می دهد که ماکیان از 1400 سال پیش از میلاد مسیح برای انسان ها تخم می گذاشته اند. اروپا نیز مرغ ها را در حدود سال 600 پیش از میلاد مسیح، اهلی نموده است. گواهی های تاریخی از وجود ماکیان بومی در آمریکا حتی قبل از کشف این قاره توسط “کلمبوس” خبر می دهند. هر چند گفته می شود که کشتی های کلمبوس در سفر دوم وی به آمریکا در سال 1493 میلادی، اولین مرغ های تخمگذار را که اصالتشان به آسیا باز می گشت، به این سرزمین آوردند.

بسیاری از مردم در سراسر جهان تخم های مرغ “گالوس دامستی کاس” را می خورند. نزدیک به 200 گونه از مرغ ها در سراسر جهان وجود دارد.

اوایل قرن 19 ام میلادی

در خلال سال های 1920 تا 1940 میلادی بیشتر مزارع تولید تخم دارای سیستم های خانگی بودند. بسیاری از مزرعه داران فقط تعداد محدودی مرغ برای تأمین نیازهای روزمره خانواده داشته و تخم های اضافی را نیز می فروختند. اما به مرور زمان و سوددهی فروش تخم مرغ، برخی شروع به تشکیل گله هایی در حدود 400 مرغ نمودند. مرغ های گله در اطراف به گردش و چرا مشغول شده و دارای یک آغل برای استراحت بودند.

زندگی طیور در فضای خارج باعث بروز یک سری مشکلات که بیشتر در ارتباط با شرایط آب و هوایی و شکارچیان مختلف بودند، می گردید. از مشکلات اجتماعی داخل گله نیز می توان به مشکلی به نام “سلسله مراتب” اشاره نمود که در آن پرندگان بزرگتر و وحشی تر بیشتر غذا را خورده و در نتیجه غذای کمتری برای سایر اعضا باقی می ماند.

دیدگاه خود را ارسال کنید...